• Váš košík je prázdny

Odstúpenie od zmluvy 

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy


Komu

Meno / Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
telefón:
e-mail:


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

Číslo objednávky*:

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Meno / Obchodné meno*:

Adresa kupujúceho*:


Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:


na bankový účet / IBAN /: SK
šekom na adresu:
Dátum*:

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

*povinný údaj